Elektrorecycling - spracovanie plastov

Naša spoločnosť sa zaoberá spracovaním plastov pochádzajúcich z vyradených elektrozariadení, technologických odpadov a plastov z automobilového priemyslu na báze PP, PE, PS a ABS. Našim produktom sú drte alebo granuláty z menovaných plastov

ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
Príboj 549
Slovenská Ľupča
+421 911 676 545
info@elektrorecycling.sk