Phone number and address

Offering

  • širokú śkálu produktov
  • vysoko kvalitné výrobky
  • konkurencieschopné ceny
  • profesionalitu
  • pozvánku k spolupráci
ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
Príboj 549
Slovenská Ľupča
+421 911 676 545
info@elektrorecycling.sk

ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.

Príboj 549

SK-976 13 Slovenská Ľupča

Slovakia

matula@elektrorecycling.sk