Elektrorecycling - plastics processing
ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
Príboj 549
Slovenská Ľupča
+421 911 676 545
info@elektrorecycling.sk