Telefonický kontakt a adresa

Ponúkame

  • Spracovanie plastov pochádzajúcich z vyradených elektrozariadení
  • Našim produktom sú
    drte alebo granuláty
ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
Príboj 549
Slovenská Ľupča
+421 911 676 545
info@elektrorecycling.sk

ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.   

Príboj 549
976 13 Slovenská Ľupča
IČO: 36057363    DIČ: SK2020095957