Technológie

Ponúkame

  • Spracovanie plastov pochádzajúcich z vyradených elektrozariadení
  • Našim produktom sú
    drte alebo granuláty
ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
Príboj 549
Slovenská Ľupča
+421 48 471 6326
info@elektrorecycling.sk

plastyDisponujeme zariadením na spracovanie plastov, ktoré je rozdelené na 3 časti:

  1. drvenie, príprava materiálu a čistenie materiálu od neplastových prímesí
  2. pranie a triedenie jednotlivých druhov polymérov
  3. homogenizácia drtí pred extrudovaním, extrudovanie a homogenizácia výstupného materiálu

Kvalita výstupov, ale aj vstupov je pravidelne testovaná v modernom laboratóriu.